Skip to main content
rookmelders

Tips voor het plaatsen van rookmelders

Rookmelders waarschuwen u en uw medebewoners als er brand uitbreekt in uw woning. Ze voorkomen dat u onnodig veel rook inademt en zorgen dat u tijdig kunt wegkomen. Vanaf 1 juli 2022 zijn rookmelders verplicht in elke woning in Nederland. Net als bij andere vormen van huisbeveiliging is het van groot belang dat ze op de juiste manier worden geïnstalleerd. Uit onderzoekscijfers blijkt echter dat dit vaak niet het geval is. Wilo Onderhoudsbedrijf vertelt u graag hoe u rookmelders het best kunt plaatsen en andere handige informatie.

Zijn rookmelders verplicht in elke woning?

Rookmelders zijn vanaf 1 juli 2022 verplicht in elke woning in Nederland. Vanaf 2003 gold deze verplichting al voor nieuwbouwwoningen. Omdat brand nu eenmaal in elk type woning uit kan breken en er elk jaar slachtoffers vallen door het inademen van rook, is het niet meer dan logisch dat deze verplichting is uitgebreid naar alle woningen.

Rookmelders extra belangrijk door verminderde vluchttijd

De vluchttijd die nodig is om in geval van brand veilig weg te komen, is de afgelopen jaren teruggelopen van ongeveer 17 tot nog maar enkele minuten. Verklaringen hiervoor zijn het toenemend gebruik van brandbare materialen in meubilair en een steeds groter aandeel hoogbouw in steden. De teruggelopen vluchttijd, plus het feit dat de brandweer gemiddeld in 7 minuten en 24 seconden ter plaatse is, maken rookmelders en andere brandveiligheidsmaatregelen extra belangrijk. Zo adviseert de brandweer ook om binnendeuren te sluiten. Dit voorkomt de snelle verspreiding van schadelijke stoffen. Wilo Onderhoudsbedrijf helpt u graag met het aanbrengen van uw rookmelders.